Vad gäller din fråga/synpunkt?

Tätortsvandring 2017

Årligen utför tjänstemän, tillsammans med politiker från tekniska utskottet, tätortsvandringar runt om i kommunen.

Tätortsvandringarna genomförs tillsammans med de lokala föreningarna på orterna. Kommunen bidrar sedan med investeringsmedel för åtgärder på allmän kommunal mark som gynnar orten. Åtgärderna skall inte leda till ökade driftskostnader för kommunen.

Förhoppningen är att tätortsvandringarna ska ske i samarbete med lokalt engagemang och därmed skapa förutsättningar för ännu mer levande tätorter.

Förslag som önskas av många invånare i kommunen har större chans att bli beviljade. Du hittar samtliga inkomna förslag genom att klicka här. Du kan rösta på det förslag du tycker bäst om.

För information om datum och tider för årets tätortsvandring, klicka här.Tyck om landsbygdsutveckling i Vara kommun - vi behöver dina synpunkter

Kommunstyrelsens har antagit ett politiskt program för landsbygdsutveckling i Vara kommun. Utifrån programmet ska det nu arbetas fram riktlinjer för hur den politiska inriktningen ska kunna omsättas till handling. Den 16 maj 2016 klockan 18:30-20:30 på Lumber & Karle i Kvänum hålls ett dialogmöte om de föreslagna riktlinjerna. Har du inte möjlighet att delta eller föredrar du helt enkelt att kommunicera digitalt, så kan du som invånare eller besökare vara med och påverka här.

Här hittar du det politiska programmet för landsbygdsutveckling och förslaget till riktlinjer.

Du hittar samtliga inkomna förslag genom att klicka här. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och vara synliga för alla.

Sista dag att lämna synpunkt var 6 juni.