Vad gäller din fråga/synpunkt?Tätortsvandring 2017

Årligen utför tjänstemän, tillsammans med politiker från tekniska utskottet, tätortsvandringar runt om i kommunen.

Tätortsvandringarna genomförs tillsammans med de lokala föreningarna på orterna. Kommunen bidrar sedan med investeringsmedel för åtgärder på allmän kommunal mark som gynnar orten. Åtgärderna skall inte leda till ökade driftskostnader för kommunen.

Förhoppningen är att tätortsvandringarna ska ske i samarbete med lokalt engagemang och därmed skapa förutsättningar för ännu mer levande tätorter.

Förslag som önskas av många invånare i kommunen har större chans att bli beviljade. Du hittar samtliga inkomna förslag genom att klicka här. Du kan rösta på det förslag du tycker bäst om.

För information om datum och tider för årets tätortsvandring, klicka här.